Hajókonyha
Receptek Tudod-e? Blog
Keresés mehet!

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A Megamed Bt., mint a www.hajokonyha.hu honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
1. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője a Megamed Bt. (székhely: 1152 Nagysándor J. u. 42., képviseli: Dr. Szabó Béla ügyvezető, e-mail: [email protected] ) (továbbiakban: Adatkezelő)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja. Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor a szolgáltatásokat csak korlátozottan veheti igénybe:

Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki.

a) A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

b) A vitafórum használatát, a cikkekhez való megjegyzés fűzését és a szavazás használatát az Adatkezelő regisztrációhoz köti. A regisztrált felhasználók jogosultak a honlapon elhelyezett tartalmakhoz hozzászólni, hírleveleket igényelni, képeket feltölteni és szavazni.

A regisztráció során kötelező megadni felhasználói nevet (azaz választott nevet), e-mail címet és jelszót. A kötelezően megadandó személyes adatok közül a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során valamennyi felhasználó számára megismerhetővé válhat a felhasználói név (választott név) és amennyiben a felhasználó használja a fórumot, akkor felhasználó hozzászólása is. Nem kötelező megadni a vezeték- és keresztnevet, a nemet, a kort és a lakhelyet.

A honlap használatával, a regisztráció kitöltésével a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje.

A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A honlapon való regisztráció során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

Amennyiben a regisztrált felhasználó feliratkozik a hírlevélre, akkor az e-mail cím kezelésének célja a hírlevél eljuttatása.

A hírlevelekre vonatkozóan check-boxra való kattintással a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő reklámtartalmú üzenetet küldjön. A hozzájárulás ezen formája megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A cookie küldésének célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg törlődik, a szavazással kapcsolatban elhelyezett cookie-k 24 óra múlva törlődnek, egyebekben a cookie-k 365 nap múlva automatikusan törlődnek.

A regisztráció során megadott személyes adatok törlését a felhasználó bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja (lásd Általános Szerződési Feltételek).

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.

A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül a felhasználói név (választott név) és a hozzászólása nyilvános. A nyilvános továbbá a regisztrált felhasználó hozzászólása, véleménye, amit a honlapon közzétesz. A nyilvános adatokhoz bármely honlapra látogató személy hozzáfér.

Személyes adatokat – a munkatársakon és közreműködőn kívül – az Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott név, a jelszó. Az e-mail cím nem nyilvános. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésre az Adatkezelő reprodukálja, illetve módosítja azt. Jelszóval kapcsolatban írjon e-mailt a [email protected] e-mail címre.

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve a [email protected] e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve a [email protected] e-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor.

Az elektronikus úton küldött hirdetésekre vonatkozóan a felhasználó bármikor visszavonhatja - a szolgáltatás folyamatos igénybevétele mellett is - e-mail címének ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását. Ennek érdekében küldjön e-mailt az [email protected] e-mail címre. Az Adatkezelő a beérkezést követő munkanapon törli a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználók listájából a felhasználót, és számára mindaddig, míg ismételten nem kéri hirdetés küldését az Adatkezelő nem küld elektronikus úton címzett hirdetést.

7. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat az DATANET szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint szóló a tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az [email protected] e-mail címre jutassa el.

9. Tájékoztatás a fórumhozzászólásokra és a cikkekhez fűzött megjegyzésekre vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő a fórumon tett hozzászólást nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.
10. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2008. október 30. napjától hatályos.